ZARZĄD

Uchwałą nr 4/2014

Zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu

 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia

z dnia 09.12.2014 r.

wybrano

Zarząd Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu:

Prezes Zarządu
Przemysław Kania

Wiceprezesi Zarządu

Małgorzata Dachowska
Anna Hajduła
Ewa Matusiak

Sekretarz Zarządu

Danuta Sioła

 Skarbnik

Anna Wańko

Członkowie Zarządu

Cyryla Mazur

Grażyna Wącław

Jacek Majcherkiewicz