PROJEKTY

„Kultura dostępna”
Projekt dofinansowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

 Zakończyły się warsztaty teatralne z młodzieżą Zespołu Szkół nr 3 w Olkuszu prowadzone przez dr hab. Przemysława Kanię w ramach projektu „Kultura dostępna”, realizowanego przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie . Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów teatralnych z młodzieżą.

Głównym założeniem było pobudzanie wyobraźni w kierunku budowania sytuacji scenicznych oraz interpretacji tekstu. Forma warsztatów była otwarta, zatem każdy chętny mógł uczestniczyć w zajęciach. Z tego względu prowadzący nie nakładał na uczniów dodatkowego obowiązku uczenia się tekstu i przygotowywania przedstawienia finałowego, tylko skupił swoją uwagę na podstawie pracy aktora, czyli „detektywistycznej pracy analitycznej” oraz formie ujęcia tego w „zdarzeniu scenicznym”. Wszystkim biorącym udział w projekcie serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Romana Piaśnika Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu licząc, że kolejne nasze inicjatywy również będą pozytywnie rozstrzygane przez Komisję Konkursową.

Fotorelacja z Projektu


Stowarzyszenie Teatralno-Literackie
Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej
„Wszyscy dla Wszystkich”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Olkuszu
będą wspólnie realizować projekt prowadzenia i promocji strony internetowej:
twórcy.olkusz.pl

Celem przedsięwzięcia jest:

  • Promocja twórczości młodzieży szkolnej oraz olkuskich artystów
    a w szczególności: poetów, pisarzy, grafików, malarzy, fotografików, aktorów, wokalistów.
  • Promocja miasta Olkusz jako miejsca sprzyjającego działaniom twórczym.
  • Prezentacja dokonań i osiągnieć twórców regionalnych oraz młodzieży szkolnej.
  • Udostępnienie i łatwiejsze dotarcie z twórczością lokalnych artystów do młodego pokolenia.
  • Stworzenie archiwum twórczości literackiej, fotograficznej i malarskiej artystów Gminy Olkusz.
  • Stworzenie w świecie multimedialnym miejsca dla osób, które same nie potrafią lub nie mogą tam dotrzeć.
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez promowanie twórczości regionalnej, spotkania z artystami, organizowanie akcji skanowania twórczości poetów regionalnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

MAJÓWKA Z OLKUSKIMI POETAMI
 gmina_olkusz

Projekt przeznaczony dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

                                               Więcej o projekcie …….

______________________________________________________________________________________

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE JAKO NIEZBĘDNY CZYNNIK W TERAPII I EDUKACJI

logo_fio_malopolskalokalnie                 logo_SFOK_klucze (1)

                                                                            Więcej o projekcie …….